Er zijn ook taken die niet voor taakdelegatie in aanmerking komen. Deze worden altijd door de bedrijfsarts uitgevoerd.

  • Het maken van werkafspraken met de casemanager.
  • Het toetsen van de uitvoering van de taken door de casemanager.
  • Het verzamelen van informatie ter bepaling van de bekwaamheid van de casemanager.