Taken die door een bedrijfsarts gedelegeerd mogen worden aan de casemanager op het gebied van verzuimbegeleiding:

Procesmatige taken (deze mochten al gedelegeerd worden):
  • Probleemanalyse voorleggen aan werkgever en werknemer (bespreken).
  • Procesmatige informatie vastleggen in het procesdossier, zoals vervolgafspraak, hervattingsdatum of interventies.
  • Machtiging laten tekenen om informatie op te vragen bij behandelaar.

Bedrijfsgeneeskundige taken (nieuw te delegeren taken):
  • Medische anamnese afnemen.
  • Arbeidsanamnese afnemen.
  • Medische feiten en bevindingen vastleggen in het dossier van de gedelegeerde.
  • Terugkoppeling voor werkgever en werknemer opstellen.
  • Bepalen of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.