Het delegeren van taken door de bedrijfsarts kan de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender en doelmatiger maken. Hierbij is het van belang dat taakdelegatie zorgvuldig en verantwoord plaatsvindt.

Voordelen:

  • De klachtenanamnese is door de casemanager uitgevoerd. Hierdoor kan de bedrijfsarts zich op de puur medische taken richten.
  • De bedrijfsarts kan zich meer bezig te houden met complexe problematiek.
  • De bedrijfsarts krijgt meer tijd om zich toe te leggen op andere taken naast de verzuimbegeleiding, zoals bijvoorbeeld inzet op preventie en advies.
  • Eventuele wachttijd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts wordt korter.